Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü
Türkiye'deki Mültecilere yönelik Yardım Aracı: Suriyeli mültecilere eğitim ve sağlık alanında 1.4 milyar Avro'yu aşkın destek

Türkiye'deki Mültecilere yönelik Yardım Aracı: Suriyeli mültecilere eğitim ve sağlık alanında 1.4 milyar Avro'yu aşkın destek

AB, Türkiye'deki Mültecilere yönelik Yardım Aracı'nın uygulamaya geçirilmesini hızlandırmak üzere taahhüt ettiği gibi, Suriyeli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyo-ekonomik alanlarda destek ve insani yardımların finansmanı için ayırılan miktarı 2 milyar Avro'nun üzerine çıkardı.  

Avrupa Komisyonu bugün, Suriye'deki savaştan kaçan mültecilerin ve ev sahibi toplumların desteklenmesi amacıyla 1.4 milyar Avro tutarında Özel Tedbir paketini kabul etti. Türkiye Mülteci Aracı kapsamında uygulamaların hızlandırılmasıyla Komisyon 18 Mart tarihli AB-Türkiye Bildirisi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirerek o tarihten bu yana, bu yıl ve gelecek yıl için öngörülen 3 milyar Avro'nun 2.155 milyar Avro'luk kısmını harekete geçirmiştir.     

Türkiye'deki mültecilerin eğitim, sağlık, belediye ve sosyal altyapı hizmetleri ve sosyo-ekonomik bakımdan desteklenmeleri amacıyla 1.415 milyar Avro değerindeki Özel Tedbir paketi kabul edildi. Buna ilaveten insani yardım projeleri için daha önceden tahsis edilen fonlardan 79 milyon Avro, BM kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve STK'lar dahil olmak üzere çeşitli ortaklara ihale edildi. 

Özel Tedbir 

Bugün kabul edilen Özel Tedbir paketiyle, Türkiye'deki mülteciler ve ev sahibi toplumların öncelikli olarak eğitim, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik alanlardaki acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere üç aşamalı olarak, mevcut durumdan en çok etkilenen on ile finansman sağlanmaktadır. İlk aşamada, eğitim ve sağlık Bakanlıklarının işletim giderlerinin karşılanması ve Suriyeli mülteci ve çocuklarının eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla bu bakanlıklara doğrudan hibeler sağlanacaktır.     

İkinci aşamada, eğitim ve sağlık altyapısına AB mali desteği verilecektir. Bu kapsamda ayrıca ev sahibi toplumlara dönük belediye altyapı hizmetleri finanse edilecek ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilere sosyo-ekonomik destek sağlanacaktır. İkinci aşama Uluslararası Finans Kuruluşlarıyla yapılacak görevlendirme anlaşmaları vasıtasıyla uygulanacaktır.  

Tedbir paketinin üçüncü aşaması Suriye krizine cevaben, mülteci ve ev sahibi toplumlara temelden başlanarak sağlanan finansman desteğinin sürdürülmesi sağlanacak şekilde AB Bölgesel Güven Fonu'na ilave tahsisat aktarılmasını kapsamaktadır. Tedbir kapsamında ayrıca Uluslararası Finans Kuruluşlarına, Mülteci Aracı altında ileriye dönük potansiyel projeler için bir proje stoğu hazırlamaları amacıyla belirli bir fon aktarımını da öngörmektedir.    

Tedbirin kabulü mültecilerin duyduğu ihtiyaçlarının olabildiğince hızlı bir şekilde karşılanabilmesini sağlayacaktır. Bugüne kadar sağlanan 740 milyon Avroluk insani yardım ve insani yardım dışındaki desteğin üzerine eklenen bu Özel Tedbirle birlikte, Araç kapsamında taahhüt edilen toplam rakam 2.155 milyar Avroya ulaşmaktadır. 

İnsani yardım projeleri 

AB’nin Türkiye’deki mültecilere yardım amacıyla hali hazırda uygulanmaya devam eden insani yardım projeleri bulunmaktadır. 79 milyon Avro değerindeki en yeni bir dizi projenin sözleşmeye bağlanmasıyla birlikte 2016 yılında Araç kapsamında sağlanan toplam insani yardım desteği 169 milyon Avroyu bulmuştur. Bu fon kaynağı, kamuya ait hizmet birimleri ile eşgüdüm halinde ve çeşitli hükümet dışı kuruluşlarla işbirliği yapılarak insani yardım örgütlerine yönlendirilecektir. 

AB tarafından Türkiye’de desteklenen insani yardım projeleri, kırılgan konumdaki mülteci ve göçmenlerin en temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunlar arasında savaşta yaralananlara yönelik destekler ile ilk aşama sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişim destekleri yer almaktadır. Eğitime odaklana projeler ise öğrencilerin okullara taşınması ve yaygın eğitime erişimi kapsayacaktır. Başta çocuklar olmak üzere en kırılgan konumdakilerin korunması ise üzerinde özellikle durulan bir husustur. 

Ön bilgi 

Türkiye Mülteci Aracı, Türkiye’deki mültecilere destek amacıyla ciddi bir ek fon kaynağı sağlanması doğrultusunda Avrupa Konseyi tarafından yapılan çağrıya cevaben oluşturulmuştur.  

Aracın 2016-2017 bütçesi, 3 milyar Avrodur. Bu rakam içinde 1 milyar Avro AB bütçesinden, 2 milyar Avro ise üye devletlerin kendi bütçelerinden sağlanmaktadır. Birliğe üye tüm devletler, vadettikleri 2 milyar Avro için katkı sertifikalarını göndermiş bulunuyor.

Bugüne kadar yukarıda bahsi geçen toplam 3 milyar Avronun 2.155 milyar Avroluk kısmı, hem insani yardımlar, hem de insani yardımlar dışındaki destekler için tahsis edilmiştir. Tahsisatı yapılan 2.155 milyar Avronun 229 milyonluk kısmı bugün itibariyle sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmeye bağlanan bu 229 milyon Avronun ise şu ana kadar 105 milyon Avroluk kısmının dağıtımı yapılmıştır.  

Hem mültecilerin hem de onlara ev sahipliği yapan toplumların ihtiyaçlarının koordineli ve kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesini teminen Araç, ortak bir koordinasyon mekanizması sağlamaktadır. Araç kapsamındaki fon desteği, ülkedeki mültecileri desteklemektedir; bu itibarla, Türkiye için verilen bir fon kayağı niteliği taşımamaktadır. Bu destek, AB içindeki ve dışındaki mülteci krizine yönelik Birlik tarafından sergilenen kapsamlı yaklaşımın bir parçası olarak Türkiye’deki mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Türkiye Mülteci Aracı kapsamında fon desteği sağlanan projelerle ilgili ayrıntılı bilgi için: 

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm

Daha fazla bilgi için: 

EU-Turkey Cooperation: A €3 billion Refugee Facility for Turkey: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6162_en.htm 

EU announces first projects under the Facility for Refugees in Turkey: €95 million to be provided for immediate educational and humanitarian assistance: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-584_en.htm 

Facility for Refugees in Turkey: Commission delivers an additional €110 million under theimplementation of EU-Turkey agreement: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1464_en.htm 

Facility for Refugees in Turkey – Steering Committee accelerates and scales up implementation: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1728_en.htm 

Implementing the EU-Turkey Agreement – Questions and Answers:
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.pdf 

FACTSHEET: The Facility for Refugees in Turkey: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_managing_the_refugee_crisis_the_facility_for_refugees_in_turkey_en.pdf 

IP/16/2661


Basın irtibat:

Genel sorularınız için: Europe Direct tel: 00 800 67 89 10 11 veya e-posta

Haber tarihi – 28.07.2016