Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü
Suriyeli mültecilere yardım için €79 milyon daha verildi

Suriyeli mültecilere yardım için €79 milyon daha verildi

Türkiye Mülteci Aracının uygulanmasını hızlandırma taahhüdü ışığında AB yardımlarını sürdürüyor. Şu anda, insani yardım projeleri için tahsis edilen fonun € 79 milyonu için de çeşitli partnerler ile sözleşme imzalandı.

Suriyeli mültecilere ve diğer uluslardan gelen mültecilere yardım etmeyi amaçlayan çeşitli insani yardım projeleri hali hazırda yapılmış ve Türkiye’de uygulanmaktadır. En son imzalanan €79 milyon değerindeki projeler ile birlikte, 2016 yılında Türkiye Mülteci Yardımı kapsamında temin edilen toplam insani yardım €169 milyon olmuştur. Bu fonlar, çeşitli sivil toplum örgütleri ile ortak çalışarak ve hükümetin hizmet departmanları ile koordineli olarak insani yardım kuruluşlarına aktarılacaktır.

Türkiye’de AB tarafından finanse edilen insani yardım projeleri, hassas durumdaki mülteci ve göçmenlerin en temel ihtiyaçlarını kapsar. Bunlar arasında, birincil sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişim desteği ile savaşta yaralanan kişilere yardım da yer almaktadır. Eğitime odaklanan projeler ise okul ulaşımı ve örgün olmayan eğitime erişimi içerir. Bu projelerde öncelikli olarak en hassas grupların ve özellikle çocukların korunmasına önem verilmektedir.

Temel bilgiler

Türkiye Mülteci Aracı, Türkiye’deki mültecilere destek amacıyla Avrupa Konseyinin, önemli ek fon sağlama çağrısına karşılık kurulmuştur.

Bu yardım aracının bütçesi, 2016 - 2017 dönemi için €3 milyar olarak belirlenmiştir. Bu miktarın €1 milyarı AB bütçesinden ve €2 milyarı AB Üye Ülkelerinden sağlanmaktadır. Bütün Üye Ülkeler taahhüt ettikleri gibi €2 milyar değerindeki bütçeye katkı sağlamışlardır.

Bu yardım aracı mültecilerin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının, kapsamlı ve koordine edilmiş bir şekilde karşılanmasını sağlamak üzere tasarlanan ortak bir koordinasyon mekanizmasıdır. Bu araç kapsamında sağlanan fon, ülkedeki mültecileri destekler, bu nedenle Türkiye için temin edilen bir fon değildir. Bu destek, AB içinde ve dışında yaşanan mülteci krizini ele almakta AB’nin kapsamlı yaklaşımının bir parçası olarak, Türkiye’de yaşayan mültecilerin koşullarını iyileştirmeye yöneliktir.

Haber tarihi – 28.07.2016