Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü
Komisyon Üyesi Stylianides AB'nin en büyük ölçekli insani yardım programını başlatmak üzere Türkiye'de

Komisyon Üyesi Stylianides AB'nin en büyük ölçekli insani yardım programını başlatmak üzere Türkiye'de

AB Türkiye'deki mülteciler için bugüne kadarki en büyük ölçekli insani yardım programını başlatıyor


Komisyon Üyesi Stylianides AB'nin mülteciler için bu güne kadarki en büyük ölçekli insani yardım programını başlatmak üzere Türkiye'yi ziyaret ediyor.

AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi’nden Sorumlu Üyesi ChristosStylianidesTürkiye'de bulunan 1 milyon mülteciye aylık elektronik nakit hibe desteği sağlayacak, AB'nin en önemli insani yardım programını başlatmak üzere bugün Ankara'da. İlk aşamada bütçesi 348 milyon Avro olan Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) yardım projesi, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılayı (Kızılay) tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yakın işbirliği içerisinde yürütülecektir. 

Komisyon Üyesi  Stylianides Ankara'da konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: "AB tarafından sağlanan insani yardımın, bir milyon kişiye ulaşarak Türkiye'deki mültecilerin hayatında gerçek bir fark yaratacağına yürekten inanıyorum. Türkiye'deki yeni programımızın bugün uygulamaya geçirilmesi, AB ile Türkiye arasındaki güçlü ortaklık sayesinde çağımızınen önemli insani zorluklarından birisini göğüslemek üzere geliştirilen yenilikçi yöntemlerin açık bir örneğidir."

Ziyareti sırasında Komisyon Üyesi Stylianides ayrıcaTürk Kızılayı tarafından yürütülen Suriyeli mülteciler için Toplum Merkezi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) ve UNICEF tarafından desteklenen Çocuk Koruma Desteği Merkezi'nin aralarında bulunduğu,Türkiye Mülteci Aracı kapsamı çerçevesinde finanse edilenAB'nin diğer insani yardım projelerini de ziyaret etti. 

Elektronik kartlara yüklenecek aylık nakit transferleri Ekim 2016 itibariyle Türkiye genelinde ihtiyaç halindeki mültecilere verilecektir. Bu nakit kartı, ailelerin temel ihtiyaçlarını satın alabilmelerini sağlamak ve onlara seçim şansı sunmak bakımından en etkin yöntem olarak öne çıkmaktadır. Böylece mültecilerin, ailelerinin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaları ve çocuklarını okula gönderebilmeleri sağlanacaktır.  Söz konusu miktar, yerel piyasada harcanacağından, bu yeni sistem yerel ekonominin canlanmasına da katkıda bulunacaktır.

Böylece büyük ihtiyaç duyulan insani yardım, 2017 yılının ilk çeyreğinde ülke çapında bir milyon mülteciye ulaşacaktır. 

Sağlanan fonun doğru harcanmasını sağlamak üzere yardım projesi,AB'nin insani yardım alanında uzun yıllardır işbirliği yaptığı,çok sayıda büyük ölçekli yardım projesini başarıyla tamamlamış olan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yürütülecektir. WFP Türk Kızılay'ı ile yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır.

AB tarafından finanse edilen projelerin etkin ve azami insani etki yaratacak şekilde uygulanması amacıyla,Avrupa Komisyonu,uygulayıcı kurumlarla yakın işbirliği içerisinde çalışacak ve projeleri titizlikle takip edecektir.  

Ön bilgi 

ESSN, AB ve Üye Devletler tarafından Türkiye’deki mülteci ve ev sahibi topluluklara yardım amacıyla “Türkiye Mülteci Aracı” kapsamında sağlanan 3 milyar Avroluk yardımın bir parçasıdır. Program, en dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını, kapsamlı ve koordineli bir şekilde karşılamak amacıyla tasarlanmıştır.

ESSN'nin dışında AB halihazırda Türkiye'de164 milyon Avroluk insani yardım projelerini finanse etmektedir. Bugüne kadar “Türkiye Mülteci Aracı” kapsamında, insani ve diğer yardım faaliyetler için sağlanan toplam miktar 652 milyon Avro'dur. Bu miktardan bugüne kadar 467 milyon Avro’luk kısmı kullanılmıştır.  

BİLGİ NOTU: Sorular ve cevaplar: Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) ile Türkiye'deki Mültecilere Dsetek 

BİLGİ NOTU: Türkiye Mülteci Aracı 

BİLGİ NOTU:AB'nin Türkiye'ye sağladığı insani yardımlar 

Websitesi:Türkiye Mülteci Aracı 

Türkiye Mülteci Aracı kapsamında finanse edilen projelere bakış 

Türkiye Mülteci Aracı 

Basın açıklaması:  AB, Türkiye Mülteci Aracı kapsamında yeni projeler açıklıyor: Türkiye’dekimültecilere 348 milyon Avro’luk insani yardım (8 Eylül 2016) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2971_en.htm 

Video: İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi’nden Sorumlu Komisyon Üyesi ChristosStylianides'inTürkiye'deki mültecilere yardım amacıyla uygulanan İnsani Yardım Programının finanse edilmesine ilişkin açıklaması 

Komisyon ÜyesiStylianidesgün ortası açıklaması – 8 Eylül
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I125761

Haber tarihi – 26.09.2016