Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü
AB, Türkiye Mülteci Aracı kapsamında yeni projeler açıklıyor: Türkiye’deki mültecilere 348 milyon Avro’luk insani yardım

AB, Türkiye Mülteci Aracı kapsamında yeni projeler açıklıyor: Türkiye’deki mültecilere 348 milyon Avro’luk insani yardım

Türkiye’deki mültecilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Avrupa Birliği’nin en geniş kapsamlı insani yardım programı, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile ortaklaşa başlatılıyor.

Avrupa Birliği, Türkiye’de en dezavantajlı mülteci ailelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için doğrudan nakit transferini öngören bugüne kadarki en geniş kapsamlı insani yardım programını imzaladı. Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) olarak nitelendirilen söz konusu program, Avrupa Birliği ve üye devletleri tarafından, Türkiye Mülteci Aracı kapsamında 348 milyon Avro ile finanse ediliyor. İnsani yardım alanındaki uluslararası bilgi birikimini devlet hizmetleri ile birleştirerek Türkiye’de bir milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen program, bu türden ilk sosyal yardım programı niteliğindedir. Böylelikle, Avrupa Komisyonu, AB-Türkiye arasındaki mutabakata da bağlı kalmaya devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi’nden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides şuaçıklamayı yaptı; 

“AB ve Üye Devletlerinin Türkiye’deki dezavantajlı mültecileri destekleme kararlılığı” doğrultusunda, ESSN; çatışmadan ve şiddetten kaçan kadın, erkek ve çocukların hayatında daha önce görülmemiş boyutta bir farklılık yaratacak. Dünya Gıda Programı ve Türk ortaklarımız ile birlikte, insanlara ihtiyaç duydukları şeyleri en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde ve mümkün olan en etkin şekilde dağıtmak için yenilikçi bir sistem geliştirdik. ESSN sayesinde katkılarımız dezavantajlı mültecilere daha etkin bir şekilde yönlendirilebilecek. Bu da sağlanan uluslararası insani yardımlarda ezber bozan niteliktedir. Ayrıca bu fırsattan istifade ederek, ülkedeki mültecileri destekleme noktasında sergilediği eşsiz cömertlik nedeniyle Türkiye'ye yönelik takdirlerimizi dile getirmek isterim.”

Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık ise yaptığı açıklamada;

“Türk Kızılayı bu yenilikçi programda Avrupa Birliği, Dünya Gıda Programı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortağı olmaktan gurur duyuyor; bu benzersiz program dezavantajlı mültecilerin itibarının korunmasını ve mali açıdan ailelerinin ihtiyaçlarını alabilecek ve çocuklarını okula gönderebilecek düzeyde güçlendirilmelerini amaçlamaktadır.”  ifadelerini kullandı. 
Program kapsamında Ekim 2016 itibariyle Türkiye genelinde ihtiyaç halindeki mültecilerin elektronik kartlarına aylık nakit transferleri yapılacaktır. Bu nakit kartı, ailelerin temel ihtiyaçlarını satın alabilmelerini sağlamak ve onlara seçim şansı sunmak bakımından en etkin yöntem olarak öne çıkmaktadır. Böylece mültecilerin, ailelerinin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaları ve çocuklarını okula gönderebilmeleri sağlanacaktır.  Söz konusu miktar, yerel piyasada harcanacağından, bu yeni sistem yerel ekonominin canlanmasına da katkıda bulunacaktır.

Böylece büyük ihtiyaç duyulan insani yardım, 2017 yılının ilk çeyreğinde ülke çapında bir milyon mülteciye ulaşacaktır.

Türk Kızılayı ile yakın işbirliği halinde geliştirilen ve uygulamaya geçirilen Program, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının mevcut kart sistemleri ve uzmanlığına dayanılarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın koordinasyonunda yürütülecektir. Ayrıca, Türkiye’nin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (ISAIS), ESSN'nin hükümet sistemleriyle entegrasyonunu da sağlayacaktır. ESSN, insani ilkeler olarak bilinen “insanilik, tarafsızlık, yansızlık ve bağımsızlık” ilkelerini destekleyecek şekilde tasarlanmış olup, ülke genelini kapsayan sürdürülebilir hükümet sistemlerine bağlı olarak uygulanacaktır.

Ön bilgi: 

Türkiye halen 3 milyonun üzerinde mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Bunların  yüzde doksandan fazlası mülteci kampları dışında yaşamaktadır.

ESSN, AB ve Üye Devletler tarafından Türkiye’deki mülteci ve ev sahibi topluluklara yardım amacıyla 2016 - 2017 “Türkiye Mülteci Aracı” kapsamında sağlanan 3 milyar Avroluk yardımın bir parçasıdır. Program, en dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını, kapsamlı ve koordineli bir şekilde karşılamak amacıyla tasarlanmıştır.

WFP ile yapılan sözleşme, insani yardım için halihazırda yapılan 164 milyon Avroluk sözleşmeye ek olarak yapılmakta olup “Türkiye Mülteci Aracı” kapsamında, insani ve diğer yardım faaliyetler için sağlanan toplam miktarı 652 milyon Avro'ya çıkarmaktadır. Bu miktardan bugüne kadar 181 milyon Avro’luk kısmı kullanılmıştır.  

Basın için irtibat: Miray Akdağ Uluç 0312 436 65 86

Haber tarihi – 08.09.2016