Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü

Genel Müdürün Mesajı


"Sayın Ziyaretçi,

Avrupa Komisyonun sivil koruma ve insani yardım çalışmalarına ilginizden dolayı teşekkür ederiz.

Misyonumuz, dünya çapında yasanan insani krizler ve afetlerden etkilenen kişilere yardım sağlamaktır.

Bizler, AB içinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen doğal afet ve insanların neden olduğu felaketlerde, hızlı ve koordineli bir Avrupa yanıtı verilmesini sağlıyoruz. AB Sivil Koruma Mekanizması yoluyla Üye Ülkeler tarafından sağlanan ayni yardım, sivil koruma kapasitesi ve uzmanlık ile, afet alanlarına derhal uzman ekip ve ekipmanların konuşlandırılması icin calisiyoruz. Avrupa Tıp Kurumları (European Medical Corps) ile birlikte, Avrupa’nın global alanda acil sağlık durumlarına müdahale etme kapasitesini güçlendirmiş durumdayız.

Merkezimizde bulunan Acil Durum Yanıt Koordinasyon Merkezi (Emergency Response Coordination Centre) dünya çapındaki krizleri 7/24 izlemekte ve AB ve üye ülkelerinin derhal birbirini tamamlayıcı şekilde faaliyete geçmesini sağlamaktadır. Ulusal sivil koruma ajansları ile birlikte biz, düzenli olarak ortak faaliyetler düzenleyerek kolektif yanıt kapasitemizi güçlendiriyor, en iyi uygulama bilgilerini paylaşıyor ve afet risklerinin azaltılmasında işbirliği yapıyoruz.

Dünyada, afet ya da çatışmalardan magdur olan 120 milyondan insan, Avrupa dayanışmasının bir ifadesi olarak, her yıl AB’nin hayat kurtaran insani yardımından faydalanıyor.

Üye ülkelerin katkıları ile birlikte saglanan AB insani yardımı, evrensel olarak sağlanan insani yardımların yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve bu da bizi, dünyanın tüm sıcak noktalarındaki lider bağışçı yapmaktadır.

Türkiye ve Yunanista’daki mültecileri destekliyoruz. Suriye, Irak, Güney Sudan ve Yemen de dahil olmak üzere, bütün önemli kriz durumlarında, ihtiyacı olan insanlara yardım ediyoruz. Etiyopya’da Latin Amerika’ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde olağanüstü hava olaylarına neden olan El Niño kasırgası da önceliklerimizden biridir.

Bunların yanı sıra medyaya yansıyan olayların da ötesine geçerek, Cezayir’deki Sahravi mülteciler, Myanmar / Burma’daki Rohingyalı insanlar ve Ekvador’da yaşayan Kolombiyalı mültecileri etkileyen pek çok “unutulmuş krizi” de ele alıyoruz.

AB insani yardımı en çok ihtiyaç duyulan yerler için sağlanıyor. 40’tan fazla ülkede bulunan saha ofislerimiz bizim bu yerlerdeki gözümüz ve kulağımız, onlar sayesinde krizleri düzenli olarak takip ediyor ve Komisyon yardımlarının insanların ihtiyaçlarına yönlendirilmesini sağlıyoruz. Saha uzmanlarımız; BM ajansları, STK’lar ve Kızıl Haç gibi uluslararası organizasyonlar da dahil olmak üzere 200’den fazla insani yardım partner organizasyonları ile irtibat kurmamıza yardımcı oluyor.

İşimiz aynı zamanda, bir kriz meydana geldiğinde nüfusları daha dayanıklı olmak konusunda hazırlamayı da amaçlıyor. Afete hazırlık konusuna yatırım yapmak demek, hayat kayıplarını azaltmak ve kriz yanıtları için harcanan kaynaklardan tasarruf etmek demektir. Dünyada afete en yatkın olan ülkelerde “çabuk toparlanma” programları düzenliyor ve global Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesini destekliyoruz.

Buna nasıl katılabilirsiniz? AB Yardım Gönüllüleri programımız yoluyla, AB tarafından finanse bir projede gönüllü ya da en sahibi kuruluş olun. Halihazırda, 18 000 Avrupalıya yardım operasyonlarına katılma fırsatı sağlayacak olan bir teşvik için ilk çağrılarımızı yaptık.

Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, web sitemiz ya da sosyal medya kanallarımız yoluyla bizimle irtibat kurmaktan çekinmeyiniz."

Monique PARIAT
Genel Müdür
Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO)

Son güncelleme – 08.12.2016 11:11