Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü

AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Hakkında


Ne zaman bir felaket ya da insani kriz baş gösterse, AB etkilenen ülke ve topluluklara yardım eder.

Uluslararası İnsancıl Hukukun dört ilkesi ışığında, AB İnsani Yardım:

  • İnsani zorlukları, en dezavantajlı gruplara odaklanarak ve saygınlık çerçevesinde gidermeye çalışır (insaniyet).
  • Herhangi bir çatışmada taraf tutmaz (taraf tutmama).
  • Hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin, yalnızca ihtiyaçlar temelinde yardım sağlar (eşit yaklaşım)
  • Siyasi, ekonomik, askeri veya başka bir gündemden tamamen bağımsızdır (bağımsızlık).

AB insani yardım hareketi, aynı zamanda, Lizbon Anlaşması’nda yer alan dayanışma ilkesinin de hayata geçirilmesidir. Bu ilke, AB’nin, afet ve acil durumlardan etkilenenlere yardım, destek ve koruma sağlamasını öngörmekte ve bu doğrultuda AB üye devletlerinin işbirliğini teşvik etmektedir. (Lizbon Anlaşması, 196. ve 214. maddeler)

Sivil koruma ve insani yardım birbirini tamamlamaktadır. Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları birimi insani yardım yetkisini paylaştığı AB üye devletleriyle birlikte dünyanın önde gelen insani yardım bağışçısı konumundadır. Sivil koruma alanında ise, Avrupa Birliği, ‘AB Sivil Koruma Mekhanizması’na katılan ülkelerden yapılan gönüllü ayni yardım katkılarını koordine eden, destekleyici bir role sahiptir.

1992 yılından beri ihtiyaç sahiplerine yardım eden AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları birimi, 1 milyar avrodan fazla yıllık insani yardım bütçesi ile her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insana destek sağlamaktadır. 

Son güncelleme – 03.12.2020 16:09