Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Hakkında

Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri, insani yardım alanında dünyanın en önde gelen donörüdür. İnsani yardım, Avrupa’nın, dünya çapında, yardım ihtiyacı içinde olan topluluklarla dayanışmasının bir ifadesidir. Amacı, hayat kurtarmak, insani acıların önlenmesi ve hafifletilmesi ve felaketlerden veya krizlerden etkilenen toplumların bütünlüğünün ve insani yaşam koşullarının korunmasıdır. Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi aracılığıyla, her yıl milyonlarca çatışma ve felaket mağduruna yardım ulaştırmaktadır. Brüksel'deki merkez ofisi ve küresel saha ofisleri ağı ile AB, en dezavantajlı durumdaki topluluklara insani ihtiyaçlar temelinde yardım sağlamaktadır.


Türkiye Operasyonu

Türkiye, halihazırda yaklaşık 4 milyon mülteciyi barındırarak, dünyada en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Bunların yaklaşık 3.6 milyonunu, 9 yıldan uzun bir süredir ülkelerinin yıkımına neden olan çatışmalardan kaçan Suriyeliler oluşturmaktadır. Türkiye'deki mültecilerin büyük çoğunluğu, temel hizmetlere sınırlı, fakat giderek artan bir erişim ile kampların dışında yaşamaktadır. Avrupa Birliği (AB), Türk kurumlarıyla yakın işbirliği içinde, en dezavantajlı kişilere insani ihtiyaçlar temelinde yardım sunmaktadır. 2015’ten itibaren AB, 20’den fazla ortak kuruluş ile 80’in üzerinde insani yardım projesi anlaşması yapmıştır.

Nasıl yardım ediyoruz?

Avrupa Birliği, Türk makamları ile yakın işbirliği içinde, mültecilere ve ev sahibi topluluklara ihtiyaçları olan desteği vermek için insani yardım projeleri finanse etmektedir.

Dahası, Türkiye’yi mültecileri desteklemeye yönelik geniş kapsamlı çabalarında desteklemek üzere 2016 yılında, AB bütçesinden ve AB Üye Devletlerinin katkılarıyla finanse edilen Mülteciler için Mali Yardım Programı oluşturulmuştur. Mali Yardım Programı kapsamında, 2,4 milyar Avro insani yardım için tahsis edilmiş ve anlaşmaya bağlanmıştır.

AB’nin Türkiye’deki iki öncü insani projesi bulunmaktadır; Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı ve Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) projesi.

SUY Programı, en dezavantajlı mülteci nüfusa temel günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir banka kartı sunan sosyal yardım planıdır. 2016 yılından itibaren insani yardım ortakları, AB fonları sayesinde, Türk Kızılayı ve Türk kamu kurumları ile işbirliği halinde, mülteci ailelere, en temel ihtiyaçlarını banka kartları ile karşılamalarına yardım etmektedir. Bu, AB’nin tarihindeki en büyük insani yardım programıdır ve Temmuz 2020 itibariyle, 1.75 milyonun üzerinde mülteciyi desteklemektedir. Ayrıca, AB tarafından finanse edilen ortak kuruluşlar, diğer acil ihtiyaç malzemelerinin yanında 700.000'den fazla elektronik kart, gıda yardımı veya kit dağıtmıştır.

Koronavirüs pandemisi esnasında dezavantajlı mültecilere yardım etmek için AB, insani yardım müdahalesini yeni ihtiyaçlara ve zorluklara göre adapte etmiştir. Örneğin, koronavirüsün yıkıcı ekonomik etkilerine karşı mültecileri destekleyebilmek adına AB, SUY programı kapsamında bir defaya mahsus ek nakit ödemesi gerçekleştirmiştir.

Avrupa Birliği, 2017’den itibaren, dezavantajlı mülteci ailelerine, çocukları düzenli olarak okula devam etme şartına bağlı olarak iki ayda bir nakit transferi sağlayan “Şartlı Eğitim Yardımı” (ŞEY) projesini desteklemektedir. ŞEY Programı, AB’nin acil durumlarda eğitim alanındaki en büyük insani yardım programıdır. Haziran 2020 itibariyle, 623 binden fazla çocuğa destek sağlanmıştır.

AB fonları sayesinde, 20 binden fazla Suriyeli mülteci çocuk ve genç, kayıp okul yıllarını telafi etmelerine yardımcı olan hızlandırılmış öğrenme programlarına kayıt olmuştur. Suriyeli çocuklar temel okuma-yazma ve matematik derslerine, Türkçe dil kurslarına katılmaktadırlar. AB, örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine katılımlarını kolaylaştırmak adına ayda ortalama binden fazla çocuğa ulaşım hizmeti sağlamaktadır.

Bu programlar, yasal danışmanlık, psikososyal destek ve resmi evraklara erişimi kapsayan koruma hizmetleri ve özelleştirilmiş sağlık hizmetlerini içeren çeşitli insani yardım projeleri ile tamamlanmaktadır. İnsani yardım ortaklarımız, AB fonları desteğiyle, 19 ilde bir milyondan fazla mülteciye temel sağlık hizmeti sunmuştur.

AB, Mali Yardım Aracı kapsamında finanse edilen projelere ek olarak, 2020 yılında 531.7 milyon Avroluk insani yardım bütçesi tahsis etmiştir. Bunun 485 milyon Avroluk bölümü, SUY ve ŞEY Programlarına, Türkiye’deki en dezavantajlı mültecilerin desteklenmesini 2021 sonuna kadar sürdürmek için ayrılmıştır.


 

Son güncelleme – 23.12.2020 17:32