Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü
Türkiye Mülteci Aracı: Komisyon 1.4 milyar Avroluk ilave destek öneriyor

Türkiye Mülteci Aracı: Komisyon 1.4 milyar Avroluk ilave destek öneriyor

Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki mültecilere destek olmak amacıyla bugün 1.4 milyar Avroluk ilave katkı seferber edilmesini önerdi. Bu şekilde, Türkiye Mülteci Aracı kapsamında tahsis edilen toplam tutar Temmuz sonu itibariyle 2 milyar Avroya ulaşmış olacak.

Teklif edilen ve bugün Mülteci Aracı'nın Yönlendirme Komitesi toplantısında Komisyon tarafından sunulan Özel Tedbir eğitim, sağlık, belediye ve sosyal altyapı ve sosyo-ekonomik destek alanındaki tedbirleri kapsayacak. Komisyon ayrıca kısa süre önce yayınlanan ve Mülteci Aracı kapsamındaki insani yardım stratejisini ortaya koyan, Türkiye'ye Yönelik İnsani Yardım Uygulama Planı'nı takdim etti. Üye Devletlerden gelen katkılarla birlikte toplam 500 milyon Avroyu aşkın bir finansmana sahip olan Plan,  Komisyon tarafından bugüne kadar yayınlanan en büyük İnsani Yardım Uygulama Planıdır.

Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn şu açıklamayı yaptı: "Komisyon, Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi toplumlara, Türk makamları ile yakın işbirliği içerisinde, elinden geldiğince süratli, etkin ve etkili bir şekilde yardım etmeye kararlıdır. Mülteci Aracı kapsamında seferber edilen finansman, mültecilere eğitim ve sağlık hizmetleri sunmanın ve ev sahibi toplumları desteklemenin en etkin yolunu oluşturmaktadır. Bugüne kadar kaydedilmiş olan ilerleme, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin, Türkiye'deki mültecilerin koşullarını iyileştirmek için yakın işbirliğinde bulunma taahhütlerine bağlı kaldıklarını ortaya koymaktadır."

Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu Üyesi Christos Stylianides ise şunları ifade etti: "Yayınlanan Türkiye için 2016 İnsani Yardım Uygulama Planı, toplam 500 milyon Avroyu aşan bir meblağ ile Mülteci Aracı kapsamında AB tarafından sağlanan insani yardımın uygulamaya yansıtılmasında bir başka önemli basamağı oluşturmaktadır. Bu benzeri görülmemiş bütçe, 3 milyonu aşkın insan ile dünyanın en büyük mülteci nüfusunu barındıran Türkiye'de insani açıdan yaşanan zorlukları yansıtmaktadır. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun, bir yandan çalışmalarına ışık tutan insani yardım ilkelerine bağlı kalırken, öte yandan bu güç durumla onurlu, etkili ve sorumlu bir şekilde ve etkin bir maliyetle baş etme kararlılığını ortaya koymaktadır."

Avrupa Komisyonu başkanlığında, AB Üye Devletleri ve Türkiye'den temsilcileri bir araya getiren Yönlendirme Komitesi bugün, geçtiğimiz aylarda hızlandırılmış olan mültecilere destek ödemelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılamıştır. Toplam 3 milyar Avroluk tutardan şu ana kadar 740 milyon Avroluk kısım tahsis edilmiştir.  Bu tutar hem insani yardımları hem de insani yardım dışındaki destekleri kapsamaktadır. 740 milyon Avrodan ise 150 milyon Avronun sözleşmesi yapılmış, bu tutardan da 105 milyon Avronun ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Yönlendirme Komitesi ayrıca Türkiye'deki ev sahibi toplumları ve mültecileri eğitim, sağlık, belediye ve sosyal altyapı ve sosyo-ekonomik bakımdan destekleyecek olan Mülteci Aracı kapsamında finanse edilecek iddialı projeleri de ayrıntıları ile ele almıştır. Üye Devletlerin onayına tabi olmak üzere, Özel Tedbir Türkiye'nin ilgili resmi makamları, Uluslararası Finans Kuruluşları (IFI) ve Suriye Krizine cevaben AB Bölgesel Güven Fonu işbirliğinde uygulanacaktır.   

Komisyon Yönlendirme Komitesine, yardım Aracı kapsamında, sayısı bir milyonu bulan mültecinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik,  Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) aracılığıyla uygulanacak insani yardım stratejisini sunmuştur. ESSN, en zor durumdaki mültecilerin, gıda ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanabilecekleri, belirli tutarlar yüklenmiş elektronik kartlardır.

Bu öncü girişime paralel olarak Avrupa Birliği Komisyonu aynı zamanda, uzun vadeli girişimleri tamamlayıcı şekilde yürütülecek, sağlık ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin güçlü bir koruma çerçevesi ve stratejisi de sunmuştur. Acil ve beklenmeyen insani yardım ihtiyaçlarına hızla karşılık verebilmek üzere geçici bir fon imkanı sağlanması da öngörülmektedir. İnsani Yardım Uygulama Planı kapsamındaki faaliyetler 2016 Temmuz ayı sonunda duyurulacaktır.         

Ön Bilgi

Türkiye’deki Mültecilere yönelik Yardım Aracı-Facility for Refugees in Turkey, Türkiye’deki mültecilerin desteklenmesine yönelik olarak ciddi bir ek fon kaynağı çağrısında bulunan AB Konseyinin bu çağrısına cevaben oluşturulmuştur. Mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplumların ihtiyaçlarının kapsamlı ve koordineli bir şekilde ele alınmasını sağlamak üzere tasarlanan bu araç, AB bütçesinden finanse edilen eylemler ile Üye Devletlerin bireysel olarak sağladığı ulusal katkıların ortak eşgüdümünü sağlamaktadır.

Türkiye'deki Mültecilere yönelik Yardım Aracı kapsamında sağlanan fon ülkedeki mültecilere destek amaçlıdır – başka bir ifadeyle bu fon Türkiye için değil mülteciler için sağlanmaktadır. Bu destek kapsamında AB içerisinde ve dışarısındaki mülteci krizinin çözümlenmesine dönük kapsamlı AB yaklaşımının bir parçası olarak Türkiye'deki mültecilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.   

Yardım Aracının 2016-2017 yılı bütçesi 3 milyar Avrodur. Bu miktarın 1 milyar Avrosu AB bütçesinden, 2 milyar Avrosu Üye Devletlerden sağlanmaktadır. Tüm Üye Devletler taahhüt ettikleri 2 milyar Avro için katkı belgelerini teslim etmiştir.

Daha fazla bilgi için:

Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Yardım Aracı kapsamında finanse edilen projelere ilişkin detaylı bilgi: ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm

Türkiye'ye Yönelik 2016 İnsani Yardım Uygulama Planına ilişkin detaylı bilgi::

ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/hip_turkey_2016.pdf

AB-Türkiye İşbirliği: Türkiye'ye yönelik 3 milyar Avro tutarında Mülteci Aracı

AB Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Yardım Aracı kapsamındaki projeleri açıklıyor: Acil eğitim ve insani yardım amaçlı 95 milyon Avro sağlanacak

Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Yardım Aracı: AB-Türkiye anlaşmasının uygulanması kapsamında Komisyon ilave 110 milyon aktarıyoreuropa.eu/rapid/press-release_IP-16-1464_fr.htm

Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Yardım Aracı – Yönlendirme Komitesi uygulamayı hızlandırarak genişletiyor:europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1728_en.htm

AB-Türkiye anlaşmasının uygulanması – Sorular ve Cevaplar

BİLGİ NOTU: Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Yardım Aracı:

IP/16/2370

Basın İrtibat

 

Haber tarihi – 30.06.2016