Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü

   

Fotoğraf: MDM

Şu an itibariyle Türkiye, kayıtlı 3.4 milyondan fazla Suriyeli, Iraklı, Afgan, Somalili, İranlı ve diğer birçok ülkeden mülteciye ev sahipliği yapmakta olup bu durum, ev sahibi topluluklar ve bütçe kaynakları üzerinde ciddi bir etki yaratmaktadır. Bu mültecilerin büyük bir kısmı, II. Dünya Savaşından bu yana dünyanın karşılaştığı en büyük insani kriz olan Suriye'deki çatışmalardan kaçan kişilerden oluşmaktadır. Başta kampta kalanlar olmak üzere Türkiye, mültecilere çok önemli yardımlar sağlamaktadır; ne var ki, bu insanların neredeyse %90'lık bölümü, yaşamlarını kamplar dışında sürdürmektedir.

Her ne kadar uluslararası toplum tarafından bugüne değin sağlanan destekler, temelde insani yardım desteği şeklinde gerçekleşmiş olsa da krizin uzaması ve ölçeği, istikrar ve kalkınma desteklerini de içerecek, daha kapsamlı bir yaklaşımın sergilenmesini gerekli kılmaktadır. Bu yaklaşım şimdi, uluslararası yardım toplumunca tercih edilen yaklaşım halini almıştır.

Nasıl yardım ediyoruz?

Avrupa Komisyonunun İnsani Yardım ve Sivil Koruma birimi olan ECHO sağlık, gıda güvenliği, geçimlik desteği, su ve kanalizasyon, korunma ve acil durumlarda eğitim de dâhil olmak üzere farklı alanlarda öncelikle hayat kurtarma faaliyetlerine odaklanarak, acil durum insani yardım programlarını desteklemektedir. ECHO mülteci toplulukları içinde en kırılgan konumdakiler ve yeterli hizmet alamayan birey ve ailelere odaklanılması gerektiğini bir öncelik olarak vurgulamaktadır. Avrupa Komisyonu ve Birlik Üyesi Devletler de Kasım 2015'ten bu yana, Türkiye'de bulunan mültecilere yönelik olarak 2016 ve 2017 boyunca uygulanacak insani yardım ve kalkınma projelerini destekleyecek 3 milyar Avroluk bir fon kaynağı olan Türkiye Mülteci Aracını oluşturmak üzere birlikte çalışmaktadır.

Türkiye'deki mülteci krizini ele almak üzere ek bir yardım desteği de IPA-Katılım Öncesi Yardım Fonu, IcSP-İstikrar ve Barışa Katkı Aracı ve AB Güven Fonu (Madad) başta olmak üzere, diğer AB kanallarından sağlanmaktadır.

Suriye krizinin patlak vermesinden bu yana, AB tarafından Türkiye'ye sağlanan toplam fon desteği, hem insani yardımlar hem de daha uzun vadeli yardımlar da dâhil olmak üzere 350 milyon Avroya ulaşmıştır (bu rakama, 'Türkiye Mülteci Aracı' kapsamında sağlanan yeni fon kaynağı dahil değildir).

AB'nin insani yardım fonu desteği, insani boyut, yansızlık, taraf tutmama ve bağımsızlık ilkeleri ışığında sağlanmaktadır.

Son güncelleme – 24.11.2017 14:47